Wyniki badań witaminy C

Witamina C – kompendium wiedzy

Literatura: Różańska D. et al.: Wpływ procesów kulinarnych na zawartość wybranych witamin w żywności. Cz. I. witamina C i foliany. Bromat Chem Toksykol. 2013, XLVI, 3, 241-249. Janda K. et al.: Witamina C – budowa, właściwości, funkcje i występowanie. Pom J Life Sci. 2015, 61, 4, 419-425. Gliszczyńska-Świgło A. et al.: Interakcje między składnikami suplementów…