Wyniki badań KFD Vitamin D3 2000 IU

„Badamy Suplementy” nr 16/BS/20,  18/03/2020 Analiza obejmowała badania pod kątem: zawartości witaminy D3; zanieczyszczenia metalami ciężkimi (rtęć, ołów, kadm); zanieczyszczeń mikrobiologicznych (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonella, ogólna liczba drobnoustrojów). Analiza obejmowała badania pod kątem: zawartości witaminy D3; zanieczyszczenia metalami ciężkimi (rtęć, ołów, kadm); zanieczyszczeń mikrobiologicznych (liczba drożdży i pleśni, obecność…