Dwutlenek tytanu – popularny barwnik suplementów diety uznany przez EFSA za niosący ryzyko zdrowotne.

Dwutlenek tytanu był powszechnie stosowanym barwnikiem. Był on dopuszczony do obrotu jako dodatek do żywności, a w składach produktów często występował pod określeniem E171. Jego zastosowanie skutkuje nadaniem białej barwy produktom (barwnik biały, biel tytanowa). Wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa stosowania dwutlenku tytanu piętrzyły się od lat, jednak główną obawą był brak wystarczającej ilości dowodów pod postacią…