Witamina C – kompendium wiedzy

Literatura: Różańska D. et al.: Wpływ procesów kulinarnych na zawartość wybranych witamin w żywności. Cz. I. witamina C i foliany. Bromat Chem Toksykol. 2013, XLVI, 3, 241-249. Janda K. et al.: Witamina C – budowa, właściwości, funkcje i występowanie. Pom J Life Sci. 2015, 61, 4, 419-425. Gliszczyńska-Świgło A. et al.: Interakcje między składnikami suplementów…

Magnez – kompendium wiedzy

Literatura: Jarosz M. (Red.): Normy żywienia dla populacji Polski. IŻŻ, Warszawa, 2017. Iskra M. et al.: Magnez — rola fizjologiczna, znaczenie kliniczne niedoboru w nadciśnieniu tętniczym i jego powikłaniach oraz możliwości uzupełniania w organizmie człowieka. Nadciśnienie tętnicze. 2013, 17, 6, 447-459. Karmańska A. et al.: Magnez aktualny stan wiedzy. Bromat. Chem. Toksykol. 2015, XLVIII, 4,…